Εκπαιδευτικό υλικό
Leave a Comment

Εκτυπώσιμα: Προστακτική Ενεστώτα

Πινακάκι και συμπληρωματικές ασκήσεις για την Προστακτική Ενεστώτα. Η Προστακτική είναι πολύ απλή και κατανοητή για τα μικρά, απλώς χρειάζεται εξάσκηση!

Αν η Προστακτική Ενεστώτα φαίνεται στα μικρά σας εύκολη, αλλά δυσκολεύονται στην Προστακτική Αορίστου, δείτε την αντίστοιχη θεωρία και ασκήσεις εδώ.

Processing…
Success! You're on the list.

Απάντηση