Εκπαιδευτικό υλικό, Καρτέλες Πρώτης Ανάγνωσης
Leave a Comment

Καρτέλες Πρώτης Ανάγνωσης

Αποθηκεύστε στον υπολογιστή σας και εκτυπώστε τις παρακάτω καρτέλες πρώτης ανάγνωσης. Στόχος τους να βοηθήσουν τα μικρά να ανταποκριθούν στην πρόκληση της ανάγνωσης!

Απάντηση