Εκπαιδευτικό υλικό
Leave a Comment

Εκτυπώσιμες Καρτέλες: Ρήματα σε -αίνω

Τα σχήματα και τα χρώματα βοηθούν το παιδί να θυμάται καλύτερα τους κανόνες γραμματικής. Εκτυπώστε την καρτέλα θεωρίας και πλαστικοποιήστε την ούτως ώστε το μικρό σας να ανατρέχει εκεί κάθε φορά που έχει αμφιβολίες!

Απάντηση